11.08.22
י"ד אב התשפ"ב
$
₪3.28
£
₪4.00
₪3.37
$24,657.03
ת"א 35
ת"א 125