05.08.21
כ"ז אב התשפ"א
$
₪3.23
£
₪4.49
₪3.83
$39,787.55
ת"א 35
ת"א 125