23.07.24
י"ז תמוז התשפ"ד
$
₪3.64
£
₪4.70
₪3.96
$66,718.86
ת"א 35
ת"א 125