07.05.21
כ"ה אייר התשפ"א
$
₪3.34
£
₪4.60
₪3.92
$57,308.91
ת"א 35
ת"א 125