23.04.21
י"א אייר התשפ"א
$
₪3.34
£
₪4.60
₪3.92
$50,030.67
ת"א 35
ת"א 125