10.12.23
כ"ז כסלו התשפ"ד
$
₪3.70
£
₪4.65
₪3.99
$43,808.82
ת"א 35
ת"א 125