19.05.24
י"א אייר התשפ"ד
$
₪3.71
£
₪4.70
₪4.03
$67,365.17
ת"א 35
ת"א 125