05.12.21
א' טבת התשפ"ב
$
₪3.17
£
₪4.20
₪3.58
$49,251.84
ת"א 35
ת"א 125