23.10.21
י"ז חשון התשפ"ב
$
₪3.22
£
₪4.44
₪3.75
$60,963.26
ת"א 35
ת"א 125