13.07.20
כ"א תמוז התש"פ
$
₪3.46
£
₪4.35
₪3.90
$9,282.73
ת"א 35
ת"א 125