25.09.21
י"ט תשרי התשפ"ב
$
₪3.21
£
₪4.40
₪3.77
$42,596.55
ת"א 35
ת"א 125