29.11.23
ט"ז כסלו התשפ"ד
$
₪3.69
£
₪4.67
₪4.05
$37,819.79
ת"א 35
ת"א 125