24.01.21
י"א שבט התשפ"א
$
₪3.28
£
₪4.48
₪3.99
$32,653.74
ת"א 35
ת"א 125